Bybele Beginsels
Studie 1:
Het Bestaan van God | De persoonlijkheid van God |||||||||

1.1 Het Bestaan van God


"Hij die tot God komt moet geloven dat Hij bestaat, en dat Hij beloont wie hem ijverig zoeken" (Heb.11: 6). Het doel van deze studies is om degenen die tot God willen komen,eerst moeten geloven "dat Hij bestaat", dus zullen we niet kijken naar het bewijs dat het geloof in Gods bestaan bevestigt. Onderzoek naar de ingewikkelde structuur van ons lichaam (cp. Ps.139:14), het duidelijke ontwerp in een bloem, opkijkend naar de uitgestrektheid van de ruimte op een heldere nacht, deze en talloze andere zorgvuldige reflecties op het leven maken atheisme zeker ongeloofwaardig.Om te geloven dat er geen God bestaat vereist zeker meer vertrouwen dan te geloven dat hij wel bestaat. Zonder God is er geen volgorde, doel of de uiteindelijke uitleg in het universum, en dit zal dan ook worden weerspiegeld in het leven van de atheist. Met dit in het achterhoofd, is het niet verwonderlijk dat de meerderheid van de mens toegeeft aan een bepaalde mate van geloof in een God - ook in samenlevingen waar materialisme de heersende 'god' is over het leven van mensen.

Maar er is een groot verschil tussen het hebben van een vaag idee dat er een hogere macht is, en het eigenlijke zeker weten van wat hij te bieden heeft in ruil voor trouwe dienstbaarheid aan Hem (Heb.11:6). maakt dit punt duidelijk; wij

"moet geloven dat(God)bestaat

EN

dat Hij beloont wie hem ijverig zoeken ".

Een groot deel van de Bijbel is een overzicht van de geschiedenis van Gods volk Israel; telkens weer wordt het duidelijk gemaakt dat de aanvaarding van Gods bestaan niet werd geevenaard door hun geloof in Zijn beloften. Ze werden verteld door hun grote leider Mozes "weet dus ... en besef dit in uw hart, dat de Heer,de enige God is in de hemel boven en op de aarde beneden: er is niemand anders. Gij zult u daarom aan zijn wetten houden, en aan zijn geboden "(Dt.4: 39,40).

Aldus hetzelfde punt is duidelijk gemaakt - een bewustwording binnen in ons dat er een God bestaat betekent niet dat we automatisch aanvaardbaar zijn voor God. Als we het er serieus over eens zijn dat we echt een schepper hebben, moeten we ons “daarom dus aan zijn ...geboden houden ". Het doel van deze reeks van studies is om uit te leggen wat die geboden zijn en hoe ze vol te houden.Als we in de Bijbeltekst zoeken hoe dit te doen, zullen we zien dat ons geloof in Gods aanwezigheid wordt versterkt:

"Geloof komt door horen, en horen door het woord van God" (Rom.10: 17).

Ook Jesaja 43:9-12 laat zien hoe een goed begrip van Gods profetieen over de toekomst het ons laat weten "dat ik hem" (Is.43: 13) - dat wil zeggen dat Gods naam "Ik ben die Ik ben” volkomen waar is ( Ex.3:14).
De apostel Paulus kwam naar een stad genaamd Berea, dat nu in Noord-Griekenland ligt. Zoals gebruikelijk heeft hij het evangelie ('goede nieuws') van God gepredikt, maar in plaats dat de mensen Paulus op zijn woord geloofden, " ontvingen zij het woord (van God, niet van Paulus) met alle bereidheid van de geest, en bestudeerden de Bijbelteksten dagelijks,ondanks al de dingen die zo waren. Daarom geloofden velen van hen"(Handelingen 17:11,12). Hun geloof was te wijten aan hun open-minded, regelmatige ( "dagelijkse") en systematische ("deze dingen") doorzoeken in de Bijbel. Het verkrijgen van een diep geloof was dus niet te wijten aan God die het plotseling aan hen gaf door het uitvoeren van een soort spirituele hart chirurgie,niet verbonden aan Gods woord. Dus hoe is het mogelijk dat mensen in deze wereld binnenwandelen in een Billy Graham kruistocht of Pentecostal revival vergadering en weer naar buiten komen als' gelovigen '? Hoeveel dagelijks doorzoeken van de Bijbeltekst is vooraf gegaan in deze gevallen? Dit gebrek aan een echt op de bijbel gebaseerd geloof verlaard ongetwijfeld de leegte die veel van dergelijke 'bekeerlingen' vinden in hun latere christelijke ervaring, en waarom zovelen zich afkeren van de evangelische beweging.

Het doel van deze studie is om een kader te bieden voor uw eigen systematisch doorzoeken van de Bijbeltekst, zodat u "dus" ook kan geloven. De verbinding tussen het horen van het ware evangelie en het hebben van een waar geloof is vaak benadrukt in het verslag van het Evangelie:

"Veel van de Corinthiers geloofden en werden gedoopt" (Handelingen 18:8)
Mensen "hoort het woord van het Evangelie en geloof" (Handelingen 15:7)
"Dus wij prediken, en zo gij gelooft" (1 Cor.15: 11)
Het "zaad" in de gelijkenis van de zaaier is het woord van God (Lk.8: 11), terwijl in dat van de mosterd-boom is het geloof (Lk.17: 6), zien dat het geloof komt uit het aanvaarden van "het woord van het geloof "(Rom.10: 8)," woorden van vertrouwen en goede leer "(1 Tim.4: 6), in een hart dat open staat voor geloof in God en Zijn woord (Gal.2: 2 cp. Hebr.4:2)
De apostel Johannes zegt over het schriftelijk verslag van het leven van onze Heer "hij zegt waar (de waarheid), dat gij misschien geloven" (Jn.19: 35). En heet Gods woord dus"de waarheid" (Jn.17: 17) - zodat we kunnen geloven.



  Back
Home
Next