BIBLICKÉ Základy
Kapitola 7: Ježíšův původ
Starozákonní proroctví o Ježíšovi | Narození z panny | Kristovo místo v Božím plánu | „Na počátku bylo Slovo", Jan 1,1-3 | Otázky

Kapitola 7: Otázky

Být príjemný dát zapsat tvuj jméno
elektronická pošta (pozadovany):
 1. Uveďte dvě starozákonní proroctví týkající se Ježíše.

 2. Existoval Ježíš před svým narozením v tělesné podobě?
  Ano
  Ne

 3. V jakém smyslu lze prohlásit o Ježíšovi, že existoval před svým narozením?
  jako anděl;
  jako součást Trojice;
  jako duch;
  jen v Boží mysli a účelu.

 4. Který z následujících výroků o Marii je pravdivý?
  byla dokonalou a bezhříšnou ženou;
  byla obyčejnou ženou;
  otěhotněla působením Ježíše skrze Ducha svatého;
  předkládá nyní naše modlitby Ježíši.

 5. Stvořil Ježíš Zemi?
  Ano
  Ne

 6. Jak rozumíš výroku: „Na počátku bylo slovo“ (Jan 1,1-3)? Co tato věta neznamená?

 7. Proč je důležité být si jistý v otázce Ježíšovy tělesné existence před jeho narozením?


  Back
Home
Next