İNCİL’İN Temelleri
Konu 8 : İSA’NIN ÖZYAPISI
Giriş | Tanrı ve İsa Arasındaki Farklılıklar | İsa’nın Özyapısı | İsa’nın İnsanlığı | Tanrı ile İsa’nın İlişkisi | Arasöz ("Tanrı’nın Şeklinde Olma") | Sorular

KONU 8 : Sorular

Ad:
e-posta (gerekli):
 1. İncil, Tanrı’nın bir üçlük olduğunu öğretmekte midir?
  Evet
  Hayir

 2. Tanrı ve İsa arasındaki üç farklılığı sıralayınız.

 3. İsa, aşağıdaki yönlerden hangisinde bizden farklıydı?
  O, hiç günah işlemedi
  O, Tanrı’nın kendi biricik oğluydu
  O, asla günah işleyemedi
  O, Tanrı tarafından doğru olmaya zorlandı.

 4. İsa, aşağıdaki yönlerden hangisinde Tanrı’ya benzerdi?
  O, yeryüzündeki yaşamında Tanrı’nın özüne sahipti
  O, Tanrı gibi mükemmel bir karaktere sahipti
  O, Tanrı kadar fazla biliyordu
  O, doğrudan Tanrı’yla eşdeğerdi.

 5. İsa, aşağıdaki yönlerden hangisinde bize benzer idi?
  O, bizim ayartılmalarımızın ve insan deneyimlerinin hepsine sahipti
  O, küçük bir çocuk iken günah işledi
  O, kurtarılmaya gereksinim duydu
  O, insan özüne sahipti.

 6. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
  İsa, mükemmel bir özyapı ve mükemmel karakter sahibi idi
  İsa, günahkâr özyapıda, ama mükemmel karakterde idi
  İsa, hem gerçek Tanrı ve hem de gerçek insan idi
  İsa, günah işlemeden önceki Adem’in özüne sahipti.

 7. İsa günah işleme olasılığına sahip miydi?
  Evet
  Hayir


  Back
Home
Next