İNCİL’İN Temelleri
Konu 6 : TANRI VE KÖTÜLÜK
Tanrı ve Kötülük | Şeytan ve İblis | Cinler | Arasöz (Büyücülük, Cennet Bahçesinde (Aden Bahçesı) Ne Oldu?, Lusifer, İsa’nın Sınanmaları, "Gökte Savaş") | Sorular

KONU 6 : Sorular

Ad:
e-posta (gerekli):
 1. Bizim sorunlarımızdan ve dertlerimizden sonuçta kim sorumludur?
  Tanrı
  Şans
  Şeytan denen günahkâr bir varlık
  Cinler denen günahkâr varlıklar.

 2. Günaha ayartılmamızdan ne sorumludur?
  Kendi insan özümüz
  Tanrı
  Kötü ruhlar
  İblis denen günahkâr bir yaratık.

 3. Şeytan, sözcük olarak ne anlama gelir?
  Günah
  Yılan
  İftiracı / Karalayıcı
  Lusifer

 4. İblis, sözcük olarak ne anlama gelir?
  Bir günahkâr
  Bir hayvan
  Bir düşman
  Cinler kralı.

 5. ‘İblis’ sözcüğü iyi kişilere uygulanabilir mi?
  Evet
  Hayir

 6. ‘İblis’ ve ‘şeytan’ mecazi olarak neyi ifade eder?

 7. Yeni Ahit’te ifade edildiği şekliyle ‘cinler’ sözcüğünden ne anlamalıyız?
  Günahkâr Melekler
  Hastalıklar
  Halkın cinler’ce neden olunduğunu düşündüğü hastalıklar için günün ifade tarzı
  Ruh varlıklar.

 8. Cennet Bahçesindeki Yılan’dan ne anlıyorsunuz?


  Back
Home
Next