İNCİL’İN Temelleri
Konu 5 : TANRI’NIN EGEMENLİĞİ
Egemenliğin Tanımı | Egemenlik şu anda kurulmamıştır | Geçmişte Tanrı’nın Egemenliği | Gelecekte Tanrı’nın Egemenliği | Milenyum | Arasöz (Egemenliğin Gerçekliği, İsrail Tarihi’nin Özeti) | Sorular

KONU 5 : Sorular

Ad:
e-posta (gerekli):
 1. Aşağıdakilerden hangisi, Tanrı’nın Egemenliği’nin kurulmasının zamanıdır?
  O her zaman kurulmuştur
  Mesih’in geri gelişinde
  İlk yüzyılda Pentikost (Hasat Yortusu) gününde
  Onların dönüşümü esnasında inançlıların yüreklerinde.

 2. Tanrı’nın Egemenliği geçmişte varoldu mu? Eğer öyleyse, ne şekilde?

 3. O, ne zaman sona erdi?

 4. Milenyum nedir?
  Yüreklerimizde lütfun bir saltanatı
  Cennette inançlıların bir bin-yıllık saltanatları
  Yeryüzünde Şeytan’ın bir bin-yıllık saltanatı
  Yeryüzünde Tanrı’nın gelecekteki Egemenliğinin ilk bin yılı.

 5. Egemenlik ne gibi olacak?

 6. Milenyum’da mevcut inançlılar ne yapacaklar?
  Ölümlü kişiler üzerinde yönetici olacaklar
  Cennette yönetici olacaklar
  Biz onu bilemeyiz
  Diğer bir gezegende yaşayacaklar.

 7. Tanrı’nın Egemenliği hakkında mesaj bildirildi mi?
  Sadece Yeni Ahitte
  Sadece İsa ve havariler tarafından
  Hem Eski ve hem de Yeni Ahitlerde
  Sadece Eski Ahitte.


  Back
Home
Next