Основи наБиблијата
Студија 10: Крштевањето во Исуса
Суштественото значење на крштевањето | Како треба да сме крстени? | Значењето на крштевањето | Крштевањето и спасението | Цигресии (Повторното крштевање, Степенот на знаење потребен за крштевање, Распнатиот крадец, Еден пример на крштевка) | Прашања

Студија 10: Прашања

Внесете го Вашето име:
Вашата email адреса (задолжително):

 1. Можеме ли да бидеме спасени без крштевање?
  Ца
  Не

 2. Што значи зборот 'крштевање'?
  Обврска
  Попрскување
  Верување
  Потопување/ заронување

 3. Кое е значењето на крштевањето објаснато во Рим.6:3-5?

 4. Кога треба да се крстиме?
  Откако се научи вистинското евангелие и покајување
  Како мали бебиња
  Откако ќе се заинтересираме во Библијата
  Кога сакаме да се придружиме на некоја црква.

 5. Во што сме крстени?
  Во црквата која не крштева
  Во словото Божјо
  Во Христа
  Во Светиот Дух

 6. Што од следниве се случува после крштевањет?
  Ние сме дел од семето Авраамово
  Никогаш повеќе нема да грешиме
  Конечно сме спасени засекогаш
  Нашите гревови се простени.

 7. Дали крштевањето само по себе може да не спаси?
  Ца
  Не

 8. Дали ги примаме чудесните дарови на Светиот Дух по крштевањето?
  Ца
  Не


  Back
Home
Next