Основи наБиблијата
Студија 5: Божјото царство
Дефинирање на царството | Царството не е сега воспоставено | Царството Божјо во минатото | Царството Божјо во иднина | Милениумот | Цигресии (Буквалноста на царството, Збир на израелската историја) | Прашања

Студија 5: Прашања

Внесете го Вашето име:
Вашата email адреса (задолжително):

 1. Кое од следниве е времето на уредување на Божјото царство?
  Од секогаш е уредено
  При враќањето на Христос
  На денот на Педесетницата во 1 век
  Во срцата на верниците при нивното обраќање.

 2. Дали царството Божјо постоеше во минатото? Ако да, во каков облик?

 3. Кога заврши?

 4. Што е тоа милениум?
  Владеење на доброчинство во нашите срца
  1000 годишно владеење на верниците на небо
  1000 годишно владеење на сатаната на земја
  Првите 1000 години на Божјото идно царство на земјата.

 5. Какво ќе биде царството?

 6. Што ќе прават присутните верници во милениумот?
  Ќе бидат владари врз смртниците
  Ќе бидат владари на небо
  Не знаеме
  Ќе живеат на друга планета.

 7. Дали пораката за царството Божјо беше проповедана:
  Само во Новиот завет
  Само од Исус и апостолите
  Во двата, Стариот и Новиот завет
  Само во Стариот завет.


  Back
Home
Next