BIBLIJOS Pagrindai
10 skyrius: Krikštas į Jėzų
Ypatinga krikšto svarba | Kaip mes turėtume krikštytis? | Krikšto reikšmė | Krikštas ir išgelbėjimas | Papildymas (Pakartotinis krikštas, Žinių lygis, reikalingas prieš krikštą, Piktadarys ant kryžiaus, Krikšto apeigų pavyzdis) | Klausimai

10 SKYRIUS: KLAUSIMAI

 1. Ar galime mes būti išgelbėti be krikšto?

 2. Ką reiškia žodis "krikštas"?
  1. Įsipareigojimas
  2. Pašlakstymas
  3. Tikėjimas
  4. Panardinimas / nuplovimas

 3. Kokia yra Rom 6:3-5 išaiškinta krikšto reikšmė?

 4. Kada mes turėtume pasikrikštyti?
  1. Po atsivertimo ir tikrosios Evangelijos pažinimo
  2. Būdami mažais vaikais
  3. Pradėję domėtis Biblija
  4. Kai norime prisijungti prie bažnyčios

 5. Į ką mes krikštijamės?
  1. Į bažnyčią, kuri mus krikštija
  2. Į Dievo Žodį
  3. Į Kristų
  4. Į Šventąją Dvasią

 6. Kurie iš žemiau išvardintų dalykų įvykstą po krikšto?
  1. Mes tampame Abraomo palikuonimis
  2. Mes niekada daugiau nebenusidedame
  3. Mes garantuotai esame išgelbėti visam laikui
  4. Mūsų nuodėmės atleidžiamos

 7. Ar mus išgelbės vien tik krikštas?

 8. Ar po krikšto mes gausime stebuklingas Šventosios Dvasios dovanas?

.


  Back
Home
Next