BIBLIJOS Pagrindai
6 skyrius: Dievas ir blogis
Dievas ir blogis | Velnias ir šėtonas | Demonai | Papildymas (Kerėjimas, Kas įvyko Edene?, Luciferis, Jėzaus gundymai, Kova danguje) | Klausimai

6 SKYRIUS: Klausimai

 1. Kas yra galiausiai atsakingas už mums tenkančias problemas ir išmėginimus?
  1. Dievas
  2. Atsitiktinumas
  3. Nuodėminga būtybė vadinama Šėtonu
  4. Nuodėmingos būtybės vadinamos demonais

 2. Kas kaltas dėl mūsų pagundų ir nuodėmių?
  1. Mūsų pačių žmogiška prigimtis
  2. Dievas
  3. Piktosios dvasios
  4. Nuodėminga būtybė vadinama Šėtonu

 3. Ką reiškia žodis "velnias"?
  1. Nuodėmė
  2. Žaltys
  3. Melagingas kaltintojas / šmeižikas / priešininkas
  4. Luciferis

 4. Ką reišia žodis "šėtonas"?
  1. Nusidėjėlis
  2. Priešininkas
  3. Žvėris
  4. Demonų karalius

 5. Ar gali būti žodžiu "šėtonas" vadinami geri žmonės?

 6. Ką gali reikšti "šėtonas" ir "velnias" perkeltine prasme?

 7. Kaip reikėtų suprasti Naujajame Testamente minimus "demonus"? Kas jie tokie?
  1. Nuodėmingi angelai
  2. Ligos
  3. To laikmečio kalboje taip buvo vadinamos ligos, kurias žmonių manymu sukeldavo "demonai"
  4. Dvasinės būtybės

 8. Ką jūs manote apie žaltį Edeno sode?
.

  Back
Home
Next