BIBLIJOS Pagrindai
5 skyrius: Dievo Karalystė
Karalystės apibūdinimas | Karalystė šiuo metu nėra įkurta | Dievo Karalystė praeityje | Dievo Karalystė ateityje | Tūkstančio metų viešpatija | Papildymas (Karalystės tikroviškumas, Izraelio istorijos apžvalga) | Klausimai

5 SKYRIUS: Klausimai

 1. Kada galėtų būti įkurta Dievo Karalystė?
  1. Ji visada egzistavo
  2. Sugrįžus Kristui
  3. Sekminių dieną pirmajame šimtmetyje
  4. Tikinčiųjų širdyse jų atsivertimo metu

 2. Ar Dievo Karalystė egzistavo praeityje? Jei taip, tai kokiu būdu?

 3. Kada baigėsi jos egzistavimas?

 4. Kas yra Tūkstančio metų viešpatija?
  1. Malonės viešpatavimas mūsų širdyse
  2. 1000 metų trukmės tikinčiųjų viešpatavimas danguje
  3. 1000 metų trukmės Šėtono viešpatavimas žemėje
  4. Pirmieji 1000 metų būsimosios Dievo Karalystės žemėje

 5. Kaip atrodys Karalystė?

 6. Ką dabartiniai tikintieji darys Tūkstančio metų viešpatijos metu?
  1. Bus mirtingų žmonių valdovais
  2. Bus valdovais danguje
  3. Mes nežinome
  4. Gyvens kitoje planetoje

 7. Ar buvo žinia apie Dievo Karalystę skelbiama:
  1. Vien tik Naujajame Testamente?
  2. Vien tik Jėzaus ir apaštalų?
  3. Ir Senajame, ir Naujajame Testamentuose?
  4. Vien tik Senajame Testamente?
.

  Back
Home
Next