BIBLIJOS Pagrindai
3 skyrius: Dievo pažadai
Įvadas | Pažadai Edene | Pažadai Nojui | Pažadai Abraomui | Pažadai Dovydui | Papildymas (Dangaus ir žemės sunaikinimas (Apr 21:1; 2Pt 3:6-12), "Britų izraelizmo" pretenzijos) | Klausimai

3 Skyrius: Klausimai

 1. Kurie iš Dievo pažadų pranašauja apie nuolatinę kovą tarp nuodėmės ir teisumo?
  1. Pažadai Nojui
  2. Pažadai Edene
  3. Pažadai Dovydui
  4. Pažadai Abraomui

 2. Kurie iš žemiau pateiktų teiginių apie pažadus Edene yra teisingi?
  1. Žalčio palikuonis yra Liuciferis
  2. Kristus ir teisieji yra moters palikuonys
  3. Kristus laikinai sužeidė žalčio palikuonį
  4. Moters palikuonis buvo sužeistas Kristui mirštant

 3. Kur Abraomo palikuonys gyvens per amžius?
  1. Danguje
  2. Jeruzalėje
  3. Žemėje
  4. Kai kurie Danguje, o kai kurie žemėje

 4. Kurie iš žemiau išvardintų dalykų buvo pažadėti Dovydui?
  1. Jo didysis palikuonis viešpataus per amžius
  2. Jo palikuonis turės Karalystę Danguje
  3. Palikuonis bus Dievo sūnumi
  4. Jo palikuonis, Jėzus, gyvens Danguje iki savo gimimo žemėje.

 5. Kaip mes galime tapti Abraomo palikuonimis?

 6. Ar žemė kada nors bus sunaikinta?

 7. Kaip Dievo pažadai patvirtina jūsų atsakymą į 6 klausimą?

 8. Paaiškinkite pažadą Edene, kuris pateiktas Pr 3:15.
.

  Back
Home
Next