BIBLIJOS Pagrindai
2 skyrius: Dievo Dvasia
Apibrėžimas | Įkvėpimas | Šventosios Dvasios dovanos | Dovanų atėmimas | Biblija - vienintelis autoritetas | Papildymas (Ar Šventoji Dvasia - asmuo?, Personifikacijos principas, Kalvinizmas, "Jūs gausite Šventosios Dvasios dovanų" (Apd 2:38), "Šitie ženklai lydės įtikėjusiuosius" (Mk 16:17)) | Klausimai

2 SKYRIUS: Klausimai

 1. Kurie iš pateiktų žodžių apibūdina žodį "Dvasia"?
  1. Jėga
  2. Šventas
  3. Kvėpavimas
  4. Dulkės

 2. Kas yra Šventoji Dvasia?
  1. Asmuo
  2. Jėga
  3. Dievo jėga
  4. Trejybės dalis

 3. Kaip buvo parašyta Biblija?
  1. Žmonės surašė savo pačių mintis
  2. Žmonės rašė tai, ką, jų manymu, galvojo Dievas
  3. Žmonės buvo Dievo Dvasios įkvėpti
  4. Vienos Biblijos dalys buvo įkvėptos, kitos - ne

 4. Priežastys, dėl kurių buvo duotos Dvasios stebuklingos dovanos?
  1. Tam, kad patvirtinti žodinį Evangelijos skelbimą
  2. Plėtoti ankstyvąją bažnyčią
  3. Priversti žmones būti teisiais
  4. Apsaugoti apaštalus nuo asmeninių kliūčių

 5. Iš kur galime sužinoti apie Dievo tiesą?
  1. Dalinai iš Biblijos, dalinai mūsų pačių mąstymo dėka
  2. Iš Šventosios Dvasios tiesioginių žodžių ir Biblijos skaitymo
  3. Tik iš Biblijos
  4. Iš religinių misionierių, kunigų ar pamokslininkų

 6. Išvardinkite keletą iš Dvasios dovanų, egzistavusių pirmame amžiuje.

 7. Kada jos buvo atimtos? Ar jos turimos šiomis dienomis?

 8. Kaip Šventoji Dvasia dalyvauja mūsų gyvenime šiais laikais?

.


   Back
Home
Back