BIBLIJOS Pagrindai
1 skyrius: Dievas
Dievo egzistavimas | Dievo asmenybė | Dievo vardas ir charakteris | Angelai | Papildymas ("Dievas yra dvasia" (Jn 4:24), Dievo Vardo naudojimas, Dievo apsireiškimo būdai) | Klausimai

1 SKYRIUS: Klausimai

 1. Kas labiausiai gali mums padėti išsiugdyti tikėjimą Dievu?
  1. Ėjimas į bažnyčią
  2. Biblijos studijos su malda
  3. Pokalbiai su krikščionimis
  4. Gamtos stebėjimas

 2. Kuris iš žemiau pateiktų apibrėžimų teisingiausiai apibūdina Dievą?
  1. Tai tiesiog mūsų proto padarinys
  2. Tai Dvasios atplaiša atmosferoje
  3. Dievo nėra
  4. Tai tikras, realus asmuo

 3. Ar Dievas - tai
  1. Vienybė?
  2. Trejybė?
  3. Daug Dievų viename?
  4. Niekaip neapibrėžiamas dalykas?

 4. Ką reiškia Dievo Vardas "Jahveh Elohim"?
  1. Tas, kuris bus
  2. Tas, kuris bus apreikštas galinguosiuose
  3. Didysis
  4. Jėga

 5. Ką reiškia žodis "angelas"?
  1. Panašus į žmogų
  2. Turintis sparnus
  3. Pasiuntinys
  4. Pagalbininkas

 6. Ar gali angelai nusidėti?

 7. Kas jus labiausiai įtikina Dievo buvimu?

.


  Back
Home
Next