مبانيانجيل
فصل 9: تعميد به سوي مسيح
اهميت حياتي تعميد | چگونه غسل تعميد بشويم؟ | معناي تعميد | تعميد و رستگاري | انحراف: تعميد مجدد | پرسش‌ها

فصل 9: پرسش‌ها

لطفا نام خود را وارد  کنيد:
ايميل شما (ضروری ):
 1. آيا بدون غسل تعميد مي توان رستگار شد؟
  بله
  خير

 2. واژه‌ي "غسل تعميد" به چه معناست؟
  تعميد
  پاشيدن آب
  ايمان
  فرو رفتن در آب

 3. چه‌وقت بايد غسل تعميد شويم؟
  پس از آموختن انجيل و توبه
  زمان نوزادي
  پس از علاقه‌مند شدن به انجيل
  هنگام پيوستن به يك فرقه كليسايي

 4. با غسل تعميد به كه مي‌پيونديم؟
  كليسايي كه ما را غسل مي‌دهد
  كلام خداوند
  مسيح
  روح‌القدس

 5. پس از غسل تعميد چه اتفاقي مي‌افتد؟
  به ذريه ابراهيم تبديل مي‌شويم
  ديگر مرتكب گناه نخواهيم شد
  مطمئناً به رستگاري مطلق مي‌رسيم
  گناهان‌مان بخشوده مي‌شود

 6. آيا مي‌خواهيد غسل تعميد داده شويد؟
  بله
  خير