BIBLICKÉ Základy
Kapitola 10: Křest jako spojení s Ježíšem
Životní důležitost křtu | Jak bychom měli být pokřtěni? | Význam křtu | Křest a spása | Otázky

Kapitola 10: Otázky

Být príjemný dát zapsat tvuj jméno
elektronická pošta (pozadovany):
 1. Můžeme být spaseni bez křtu?
  Ano
  Ne

 2. Co znamená slovo „křest“?
  závazek;
  pokropení;
  víra;
  ponoření/potopení.

 3. Jaký je význam křtu podle Ř 6,3-5?

 4. Kdy bychom měli být pokřtěni?
  když jsme se poučili o pravém evangeliu a káli se;
  ve věku nemluvněte;
  když jsme se začali zajímat o Bibli;
  když se chceme spojit s církví.

 5. Součástí čeho se křtem staneme ?
  církve, která nás křtí;
  Božího slova;
  Krista;
  Ducha svatého.

 6. Co se stane po křtu?
  staneme se součástí Abrahamova semene/potomstva;
  nebudeme už potom nikdy hřešit;
  budeme definitivně spaseni po všechny věky;
  naše hříchy jsou odpuštěny.

 7. Spasí nás samotný křest?
  Ano
  Ne

 8. Obdržíme po křtu zázračné dary Ducha svatého?
  Ano
  Ne


  Back
Home
Next