BIBLICKÉ Základy
Study 9: Ježíšova činnost
Ježíšovo vítězství | Ježíšova krev | Oběť za nás i za sebe | Ježíš jako náš představitel | Ježíš a Mojžíšův zákon | Sabat | Otázky

Kapitola 9: Otázky

Být príjemný dát zapsat tvuj jméno
elektronická pošta (pozadovany):
 1. Proč byla Ježíšova smrt – nikoli smrt nějakého jiného člověka – nutná pro naši spásu?

 2. Proč nedostačovaly zvířecí oběti Mojžíšova zákona k odstranění hříchu?

 3. Byl Ježíš ve své smrti náš zástupce /reprezentant/, nebo náhrada za nás?

 4. Který z následujících výroků je pravdivý:
  Kristus zemřel místo nás;
  Kristus nás zastupoval, a díky tomu nám Bůh odpustí, jestliže věříme a kajeme se;
  Kristus byl jako my, ale nezastupoval nás;
  Kristova smrt znamenala, že Bůh už nadále nepovažoval žádnou lidskou bytost vinnou za hřích.

 5. Měl Ježíš nějaký prospěch ze své smrti?
  Ano
  Ne

 6. Když Ježíš zemřel na kříži, tak
  odstranil méně významná přikázání Mojžíšova zákona, ne však desatero;
  odstranil celý Mojžíšův zákon včetně desatera;
  odstranil Mojžíšův zákon s výjimkou židovských svátků;
  to nemělo žádný dopad na postavení Mojžíšova zákona.

 7. Měli bychom i nyní zachovávat sabat?
  Ano
  Ne

 8. Uveďte důvody pro vaši odpověď na předešlou otázku.