BIBLICKÉ Základy
Kapitola 8: Ježíšova přirozenost
Úvod | Rozdíly mezi Bohem a Ježíšem | Ježíšova přirozenost | Ježíšova lidskost | Vztah Boha a Ježíše | Přídavek („Byl v podobě Boží“) | Otázky

Kapitola 8: Otázky

Být príjemný dát zapsat tvuj jméno
elektronická pošta (pozadovany):
 1. Učí Bible o tom, že Bůh je /v podobě/ trojice?
  Ano
  Ne

 2. Vyjmenuj tři rozdíly mezi Bohem a Ježíšem.

 3. V kterém z následujících výroků vystupoval Ježíš odlišným způsobem než my?
  nikdy nehřešil;
  byl vlastním zrozeným synem Božím;
  nemohl být nikdy hříšným;
  byl Bohem automaticky učiněn spravedlivým.

 4. V kterém z následujících výroků vystupoval Ježíš podobným způsobem jako Bůh?
  ve svém životě na zemi měl Boží přirozenost;
  měl dokonalou povahu jako Bůh;
  věděl tolik jako Bůh;
  byl Bohu přímo rovný.

 5. V kterém z následujících výroků vystupoval Ježíš stejným způsobem jako my?
  zakoušel všechna naše pokušení a měl lidské zkušenosti a zážitky;
  hřešil jako malé děcko;
  potřeboval spasení;
  měl lidskou přirozenost.

 6. Který z následujících výroků je pravdivý?
  Ježíš měl dokonalou přirozenost i povahu;
  Ježíš měl hříšnou přirozenost, ale dokonalou povahu;
  Ježíš byl jak pravý Bůh, tak i skutečný člověk;
  Ježíš měl Adamovu přirozenost z doby před jeho hříchem.

 7. Bylo možné, aby Ježíš zhřešil?
  Ano
  Ne


  Back
Home
Next