BIBLICKÉ Základy
Kapitola 1: Bůh
Existence Boha | Osobnost Boha | Boží jméno a povaha | Andělé | Přídavek („Bůh je duch“ (Jan 4,24)) | Otázky

Kapitola 1: Otázky

Být príjemný dát zapsat tvuj jméno
elektronická pošta (pozadovany):
 1. Co nejvíce pomůže rozvíjet naši víru v Boha?
  navštěvování kostela;
  zbožné studium Bible;
  hovory s křesťany;
  pozorování přírody.

 2. Který z následujících výroků představuje správné pochopení Boha?
  je pouhou idejí v naší mysli;
  je neurčitou autoritou, existující na nebesích;
  žádný Bůh není;
  je skutečnou bytostí, která k nám hovoří o sobě v Bibli.

 3. Je Bůh
  jednotou /jednotným jsoucnem/?
  trojicí?
  mnoho bohů v jednom?
  žádným způsobem nedefinovatelný?

 4. Co znamená Boží jméno „Jahve Elohim“??
  Ten, který bude;
  Ten, kdo se zjeví ve skupině mocných;
  Velký Bůh;
  Síla.

 5. Co znamená slovo „anděl“?
  podobný člověku;
  okřídlený;
  posel;
  asistent.

 6. Mohou andělé hřešit?
  Ano
  Ne

 7. Co vás nejvíce přesvědčuje o tom, že Bůh existuje?


  Back
Home
Next