Bazat E BIBLËS
Kapitulli 6: Zoti dhe e keqja
Zoti dhe e keqja | Djalli dhe shejtani | Pyetje

KAPITULLI 6: Pyetje

 1. Kush është përfundimisht përgjegjës për problemet dhe vështirësitë tona?
  1. Perëndia
  2. Rastësia
  3. Një qenie mëkatare e quajtur shejtan
  4. Qeniet mëkatare të quajtura demonë

 2. Çfarë është përgjegjës për tundimin tonë drejt mëkatit?
  1. Natyra jonë njerëzore
  2. Perëndia
  3. Frymërat e këqia
  4. Një qenie mëkatare e quajtur shejtan

 3. Çfarë do të thotë fjala djall?
  1. Mëkat
  2. Gjarpri
  3. Akuzues/shpifës i rremë
  4. Luçiferi

 4. Çfarë do të thotë fjala shejtan?
  1. Një mëkatar
  2. Një kundërshtar
  3. Një bishë
  4. Mbreti i demonëve

 5. Për kë e kanë fjalën 'shejtani' dhe 'djalli’ në mënyrë figurative?
  1. Mëkat dhe tundim
  2. Forca të këqija në atmosferë
  3. Një dragua

 6. Si duhet t‘i kuptojmë 'demonët’ sipas referimit në Dhjatën e Re?
  1. Ëngjëj mëktarë
  2. Sëmundje
  3. Gjuha e kohës për sëmundjet, të cilat njerëzit mendonin se vinin nga ‘demonët’
  4. Qenie Frymërore