Bazat E BIBLËS
Kapitulli 4: Zoti dhe vdekja
Natyra e njeriut | Shpirti | Fryma | Vdekja është pa ndjenja | Ringjallja | Gjykimi | Vendi i shpërblimit:Parajsa apo Toka? | Përgjegjësia ndaj Zotit | Ferri | Pyetje

KAPITULLI 4: Pyetje

 1. Çfarë ndodh pas vdekjes?
  1. Shpirti shkon në Parajsë
  2. Ne jemi të pandërgjegjshëm
  3. Shpirti ruhet gjëkundi deri në ditën e gjykimit
  4. Shpirtrat e këqij shkojnë në ferr dhe të mirët në Parajsë.

 2. Çfarë është shpirti?
  1. Një pjesë e pavdekshme e qenies sonë
  2. Një fjalë që do të thotë 'trup, person, qenie'
  3. Tamam njësoj si fryma
  4. Diçka që shkon në Parajsë ose në ferr pas vdekjes.

 3. Është vdekja një gjendje e pandërgjegjshme?
  1. Po
  2. Jo

 4. Çfarë është ferri?
  1. Një vend për të liqtë
  2. Vuajtjet e kësaj jete
  3. Varri