Основи наБиблијата
Студија 11: Животот во Христа
Вовед | Светост | Употреба на сила | Политика | Светски задоволства | Библиско проучување | Молитва | Проповедање | Живот во еклезијата | Кршење леб | Брак | Дружење | Прашања

Студија 11: Прашања

Внесете го Вашето име:
Вашата email адреса (задолжително):

 1. Кои промени треба да настанат во нечиј живот при крштевањето?

 2. Што значи 'светост'?
  Да се нема никаков контакт со неверници
  Да се биде одвоен од гревот и во Божјите работи
  Одење во црква
  Правење добро на другите.

 3. Кои дејности се неприкладни за еден вистински христијанин?

 4. Што значат зборовите 'светец' и 'еклезија'?

 5. Кои од следниве изјави се вистинити за кршењето леб?
  Треба да го правиме тоа еднаш неделно
  Треба да го правиме тоа еднаш годишно за време Пасха
  Лебот и виното се претвораат дословно во телото и крвта на Исус
  Лебот и виното го претставуваат телото и крвта на Исус.

 6. Кои од следниве изјави се вистинити за бракот?
  Треба да стапуваме во брак само со вистински верници
  Разводот е допустлив за верниците
  Брачниот верник чиј партнер е неверник треба да се обиде да остане со него.
  Во бракот, мажот го претставува Христа а жената верниците.

 7. Дали жените треба да држат настава во еклезијата?
  Ца
  Не

 8. Дали по крштевањето и запознавањето на вистината, треба се уште да се членува во цркви кои не ја учат целосната вистина?
  Ца
  Не


  Back
Home
Next