Bazat E BIBLËS
Kapitulli 9: Pagëzimi në Jezus
Rëndësia jetësore e pagëzimit | Si duhet të pagëzohemi? | Kuptimi i pagëzimit | Pagëzimi dhe shpëtimi | Shtojcë: Ri-pagëzimi | Pyetje

KAPITULLI 9: Pyetje

 1. Mund të shpëtohemi ne pa pagëzim?
  1. Po
  2. Jo

 2. Çfarë do të thotë fjala 'pagëzim'?
  1. Përkushtim
  2. Spërkatje
  3. Besim
  4. Zhytje/fundosje

 3. Kur duhet të pagëzohemi?
  1. Pas Pyetjet të Ungjillit të vërtetë dhe pendimit
  2. Kur jemi bebe të vogla
  3. Pasi jemi të interesuar në Bibël
  4. Kur duam të bashkohemi me një kishë

 4. Në çfarë jemi pagëzuar ?
  1. Kishën që na pagëzon
  2. Fjalën e Perëndisë
  3. Krishtin
  4. Frymën e Shenjtë

 5. Cilat nga të mëposhtmet ndodh pas pagëzimit?
  1. Ne jemi pjesë e farës së Abrahamit
  2. Ne nuk do të mëkatojmë kurrë më
  3. Ne jemi shpëtuar përfundimisht për të gjithë kohën
  4. Mëkatet tona janë falur

 6. Do të pagëzohesh?
  1. Po
  2. Jo